LAPOZÓ

 

Egy óra, ahol megtalálhatod a születésed idején megjelent újságokat is!

-TEMATIKA -

Célok:

- A könyvtár folyóirat-állományának megismerése, a lapszámok kérésének módja, technológiája

- Az újságok, folyóiratok speciális adatainak és fogalmainak megismerése

- Folyóirattípusok megismerése:

                - A lapok periodicitás szerint: napilap, hetilap, folyóirat,

                - A lapok használat és tartalom szerint: tanuláshoz használható folyóiratok, helyi- és országos hírlapok, hobbilapok, szaklapok, nagykanizsai újságok, stb.

- A periodikumok és történetiség kapcsolata: a friss hír hogyan válhat történelmi adattá

- Periódikumok és az internet kapcsolata

 

Célcsoport: 2-8. osztályos általános iskolai és középiskolás tanulók

Tevékenységek

Tevékenység leírása

Tanórai időkeret

Fejlesztendő ismeretek, kompetenciák

Előkészítés

A bemutatandó lapok kiválogatása az alábbi szempontoktól:

- Minden résztvevő lapozhasson bele legalább egy születése évére eső példányba.

- Többféle laptípus kerüljön kezükbe.

- Legyen helyi vonatkozása is.

0

 

iskolai ismeretek:

- olvasás,

- becslés

- mértékegységek (méret, súly)

- az újság, folyóirat, mint információforrás

 

könyvtári ismeretek:

 - folyóiratok speciális adatai: évfolyam, új folyam, szám, cikk

- folyóiratok keresése a Halis OPAC-on

- folyóiratok raktározása: bekötött kötetek, téka

- a résztvevők korosztályának megfelelő, tanulást segítő lapok

 

 

 

Beavatás a folyóiratok világába

A könyvtáros elmondja, hogy a könyvtár hogyan rendel folyóiratokat, milyen főbb folyóirattípusokat lehet megtalálni, mit jelent a folyóiratok megőrzése, hogyan férhetnek hozzá az olvasók. Milyen folyóiratok használhatók a tanuláshoz (a résztvevők évfolyamának megfelelően)?

10

Belelapozás

Érdekes hírek keresése a Zalai Hírlap 2 évfolyamában. Ez lehet egyéni munka vagy csoportmunka is, történhet születésnapok alapján. A belelapozás után néhányan felolvashatják az érdekes hírt.

A példák alapján a lehetséges hivatkozás módja. Adott lapszámok azonosítása, leírása. Érzékeltetése a jelen és múlt kapcsolatának a hírek alapján (akkori jelen-mostani múlt oppozíció)

10

Látogatás a raktárban

A könyvtári raktárban a folyóiratok megőrzése, raktározása, a visszakereshetőség bemutatása. Méretek érzékeltetése.

8

Folyóirataink a katalógusban

Egyéni munka: Folyóiratok keresése a Halis István Városi Könyvtár katalógusában.
Kooperatív módszerrel és frontálisan: a megkapott adatok értelmezése.

7

Folyóiratok a neten és a könyvtárban

A különbség bemutatása a netes és nyomtatott példányok közt.
A folyóiratok által reprezentált idő bemutatása időszalagon, ezen a netes megjelenés bejelölése. keresés netes folyóiratokban. Középiskolások és továbbtanuló általános iskolások (8.osztály) a hivatkozások módját is be lehet mutatni.

5

Összegzés

Összegzéskor a lapok, folyóiratok hasznosságára és a könyvtári elérési útjaira fontos rákérdezni.

5

 

 

45

 


Megosztás: