POLCOLÓ

 

Egy óra, ahol összesorolhatod saját könyvtáradat!

-TEMATIKA-

Célok:

- A könyvtári rend megismerése,  megtapasztalása és elsajátítása
- A témagazdagság érzékeltetése
- A könyv esztétikájának (a borítók, illusztrációk, szövegtestek szépsége, kellemes illata, a kézbefogott könyvhöz kapcsoló érzetek megfogalmazása)

Célcsoport: 2-8. osztályos általános iskolai és középiskolás tanulók

 

Tevékenységek

Tevékenység leírása

Tanórai időkeret

Fejlesztendő ismeretek, kompetenciák

Előkészítés

A sorolandó könyvek kiválogatása az alábbi szempontoktól:

- A könyvek kapcsolódjanak a diákok tanulmányaihoz témákban, korszakban, stílusban.

- Legyenek a sorolandók közt  esztétikai élményt is nyújtó könyvek.

- Résztvevőként legalább 3 sorolandó dokumentum szükséges.

- A fokozatosság elvének betartása: az első soroló játékok esetében az egyszerűbb szakjelzetű, és egyszerűbben besorolható (egykötetes, egyszerzős művek) könyveket kell választani.

- A polcok a részvevők átlagmagasságának megfelelő magasságúak legyenek.

0

 

nyelvi ismeretek::

- olvasás,

- betűrend a magyar nyelvben

 

 

 

könyvtári ismeretek:

 - könyvtári betűrend,

- szakjelzet szerkezete,

- nagy témakörök elhelyezkedése a könyvtárban

 

 

Beavatás a jelzetek olvasásába

A könyvtáros elmondja, hogy hogyan kell „olvasni” a jelzeteket, mi szerint vannak kialakítva, hogyan hozható kapcsolatba a dokumentum szerzőjével, címével, témájával. - Az ismertető egyszerű, rövid, nem megy bele az ETO és a CUTTER bővebb ismertetésébe!

- Az elmondottak visszakérdezése 2-3 példán keresztül.

6

Választás, belelapozás

A soroló polcon összevisszaságban elhelyezett könyvekből választ minden résztvevő legalább 3-3 példányt, 3-5 perc időt kell

3

Sorolás

A résztvevők besorolják a saját könyveiket egymás után. Egy soroló körben csak 1 dokumentumot, így mindenkire gyorsan jut idő. Az első sorolókörben mindenki hangosan mondja el, miért is sorolja úgy a dokumentumot, ahogyan elgondolta.

- Ha rosszul van sorolva, rávezetéssel, a többiek segítségével javítható

- Mindig rá kell kérdezni, hogy milyen logika alapján történt a félresorolás.

15

Katalógus és polc

A katalógusban a szakjelzet megkeresése (melyik mezőkben leolvasható) és könyvkeresés szakjelzet alapján,

8

Félresorolt könyvek keresése

Egy nagyobb szakterületen a könyvtáros-pedagógus elhelyeztünk tudatosan elhelyez félresorolt dokumentumokat, melyeket meg kell keresnie a résztvevőknek és jelezni kell (őrjeggyel vagy a sorban a könyv  elforgatásával), hogy melyik a hibás. Ezt a játékot lehet  kooperatív módszerrel csoportban is végezni.

5

Összegzés

Összegzéskor az addig végzettek visszaidézése mellett - amennyiben van rá idő - a könyvtár nagy állományegységei , a főbb témakörök és szakjelzetük (pl. magyar történelem, helyismeret) is ismertethetők.  

8

 

 

45

 


Megosztás: